| Zámek Mladějov |
Česky English Deutsh  
  novinky   I   historie   I   okolí   I   služby   I   fotografie   I   mapa kontakt  
    Historie
Dnešní zámek Mladějov vznikl rozšířením původní tvrze na severním, nejvýše položeném okraji stejnojmenné obce.
Místní vladykové jsou na dřevěné tvrzi Mladějov doloženi v letech 1358-1444, první z nich je v roce 1372 zmíněn jménem jako Kundrát z Mladějova. Před rokem 1533 byla tvrz součástí velišského panství Trčků. R. 1603 koupil mladějovský statek Trčkův úředník Hynek Kozlovský z Kozlova. Při prodeji r. 1611 se již píše o "nové" tvrzi, patrně stále ještě dřevené opevněné budově. R. 1623 byla tvrz prodána Albrechtovi z Valdštejna. Mladějov je nově veden jako součást panství Kost. Po Valdštejnově pádu (zabit r. 1634 v Chebu) se majitelé tvrze střídali.
R. 1738 obnovila zdejší panské sídlo svobodná paní Anna Terezie Unwertová. Středověké sídlo bylo postupně přestavěno v klasicistní zámek. Po r. 1738 byly přistavěny východní a jižní trakt, bylo zaklenuto přízemí a ještě před r. 1787 bylo přistavěno patro. Základy původní tvrze jsou dnes spatřovány v severozápadní části současného zámečku. Dochoval se z ní valený strop se vstupním půlkruhovým portálem a část zdiva v přízemí. Původní středověká tvrz měla patrně půdorys 20 x 10 metrů se zdivem 95 cm silným.
Během války prusko-rakouské mezi Marií Terezií a Fridrichem II. sídlil v roce 1778 na zámku velitel rakouského vojska Josef II., měl zde i svůj hlavní štáb. Válka se nazývala "bramborovou", protože hlavní síly armád se vůbec nestřetly a jen vyjídaly obyvatelstvo.
Roku 1792 byl Mladějov prodán rodině Pabstmannů. V první polovině 19. stol. zámek často navštěvoval ředitel pražské techniky František Josef Gerstner. V r. 1832 zde zemřel a je pochován na místním hřbitově.
Na začátku 20. stol.získala Mladějov Anna Bláhová, roz. Haklová. Zámek byl v roce 1913 přestavěn stavitelem N. Novákem do pseudobarokní podoby, v jaké byl znám celé 20. století. Celý majetek byl Anně Bláhové znárodněn počátkem roku 1949. Dále byl využíván jako zemědělské učiliště a později internát. Podle restitučního zákona byl navrácen r. 1992 vnučce původní majitelky Gabriele Hamacherové.
V noci na 3.ledna 2002 zámek zcela vyhořel, zbyly z něho jen obvodové zdi. Příčina tragického požáru nebyla nikdy objasněna, je však jisté, že následky by nebyly tak zničující, kdyby požár nevypukl v době silných mrazů, které znemožnily likvidaci požáru.
Gabriela Hamacherová s rodinou se rozhodla zámek znovu vybudovat, a to tak, aby byl sice respektován vnější historický ráz zámku, ale aby byla nově upravena vnitřní dispozice budovy a vybavení jejího interiéru. Tato koncepce umožnila vytvořit sice historickou, ale současně moderní a multifunkční budovu. Práce na obnově zámku byly dokončeny v prosinci 2005.

Zámek Mladějov
50745 Mladějov v Čechách
Mobil: +420 602 364 448
E-mail: info@zamekmladejov.cz
RP